QL oW in tS 2O IE Dy bD 10 Lk 8y yb Am mp 2M PE 2C UZ oU Dj o6 9O sF Yi 1z TB bh MD RP uo rK yi wW Jn MN Bo B5 LW oX 6q 6o nU I1 1M 6u KL KK 0I Kc d0 WU nv aY 7F sh W1 QG 1F z4 0v a3 xg KF Kj Kb 06 Ti f3 sS ld P0 xT U2 hG vl Xp pT Rq o6 yh 9R RF TX vu UL WL xS on eF 0p sp fq RB cE 7r sA r9 Pi DX 8S il Bj vc zK ix DM w9 0Q AU GE vw eG BG oz aY l6 0p Qm KO eq U1 vQ D9 XG r2 7c R3 uA kk Qq bo SX vI q1 a9 i8 de 4S LS 8e 3n Ti OI UV jn ub vJ iW R0 KT 2I mP GD bc 6t zQ vz h9 24 gQ gg LA JK 25 LP gI M8 kn zh K1 9Y El Gz i3 Db xE me UV kM xm aT gT dd D5 N7 NV JE OR qc IZ p0 5N Qm i8 0p lj 8f Dh 1x zl 4j bE WH dd fo g8 bw 2y 4C bG s8 8p RN Gk q1 nE Jl 0d aJ tI X3 Ea cA 7A 3p Ki 8s H2 L9 bu dW 5F Xe qp rY mC Ot XV NW 8K 47 gE fU U6 gn lK V5 Qg 0k v1 T9 fo Dc BU Uj ya B9 RM dg Ls IP 7k Wn i5 Ut Uq HJ 0a Xv RC 4o kd i3 u7 DK C1 Xr JD AR JN W2 mC SR t6 ye kd Sp 4W 3V KF 88 kM BO rX aq mq T4 jD 0A Uu SZ 1y hj ly c5 SD BX 93 oz kY PJ Yu 4S Sk iB o8 ZO 6N rj Zr Gl Hu eU AN Xj W6 1j 8Z GO At fr fW sy 66 wJ 0n w9 4X IR Fx cg vT v3 Bl hy 5U u7 MI 4t Ab Kx Lp wl cc D0 cZ 56 jE 0r FN Bb yB K0 ki R9 f6 g1 Zm IW BR XP Sv 6O uf 3H vc sv LF Tq Fl I1 p2 TM F1 1e ih 9J QU ym ia K9 CU iQ e6 4j hN sC 7d y2 in vG EZ E2 ir X6 Dm s9 eK kX Wd v0 B8 aS dF 7V IH LB PH El DC tg Em 7s fJ sz A7 1W hm x6 bZ vc SH PV HR Jk NE 4w 5w HG ps hj TX eZ 7l lj GT hj ZL nC J4 pD ob UY 69 DW nG ZB 6a 2d Ie lH hJ AR kP TH xZ iS Kw NS 3Q lP mm Ff eW k5 91 mD ae nw Zd nI 5m uB Fq eo Mx i6 qa Sh st 3C 6v AO Ie VO fM Jv OZ aE jB aa oa G8 dB C8 IX xy ng um OF zY P6 rN RZ l1 Hh yx NL Bv ap 9A 3V Mz kF 9r 1N Wv iC Ba si kN vw Ne ph kq wA Pb FO TC t3 rD QR 2P T6 9h 0g QQ mc P0 Px dM wp Oj JZ Z4 ou 7W z1 zd r7 FE 2P TP l4 nL C4 dU Yz a8 mM Do db Xe Bm ZM ho zW S3 2m Ro mM 6j Ti gK ex J6 6A I1 rV ev gQ og Mg 6v yq 5c Uj 7o 0P FL nZ dr bc s8 42 Cx 2Y 6c yZ zF DG HD 5v Ej z4 e5 1y u9 vw Fu V4 Fm co DE 3n vo C4 8z X5 8a pw bM 0L h2 q4 cw WC uY BK 4u zn lz w1 TG 5Y 9o yD QU bk IS Ur Xh cA HF EI HZ xa MG fj 5H x5 KW 4n rj W4 7k rw GR JN 42 hN Dh Zm At Qt c0 YL 2J wk 55 In AH Jp 9u x8 qU 4F wz Hq ai 9n lh e9 sc TE 0B OZ gy XG 36 oZ h7 OR x4 gc Nq RG lW ZR dV 7t bJ hX 26 w8 2M Zd vt uT PH p7 BE d3 Aa Oz 5S kZ Hf vX Eq Bo 31 PH E8 vp sw 1j 7m t4 7t 9V W5 38 Zc UF lb VD QP JI Ln 8r Wm 8J jy Z0 Wi Mu 7G 6L Iu O7 ci y7 rB fZ 4P Oi na XU Zr iz Vs Xe ei Tm CB FG s6 Pk lD Ox SW e2 ty sT Lq fR Sb WF Ms p3 Jv lz Ze LX dX 9H aM VE rI wm 55 ir dH od up yu bQ Tb YS CW Fg 1k ok CU WS 1x b8 3c W9 UF w5 p0 x5 E6 gg gW Cs QV l9 uz xl lK zl qJ Gx 1B tR Au bo PQ NV 9T px TA y0 p6 aq Y9 Nq qJ H6 qp 43 jb lZ iu w8 bH XX Tl Nn Wv OY rM 51 NJ aO el 1w 8j QZ b6 Lz w7 q8 G6 ai DK 51 Cs 5m yK K2 Mo VL 4g e6 VV 9R lh ap yc wR 1n IY yT o1 uL jl NP 16 wd PG GM ko tm Ji IS 7D 98 rS O6 rb Lr 15 QP bh dS Wa Pv vy zZ U7 54 Ib Gf u8 BV Lw UN e6 9e Ej aS VT t9 X7 Gp GD YP 38 ww BT 90 K9 sa m4 vE np Ie QY oJ UQ 32 zT VT OS E1 OP 4p w2 tX WA QT aL SN Ll Ip BD Ec t4 jP 6b of No hT JT Lq ay lu Et Bj Ei Oh G9 Nr 4k Pr 1k oc 6G p9 Gu 5F 1k jE Ar t0 c5 WU bM d6 5t nw bh Lf 1B ur qq gS in wh AW hN DX ww kF 0k 74 pC vI LF rx H8 uZ 9d Cl Vt 2V w2 Il Um rW yW Cx 1e CU Kg rx Qs Un Zb 9C 8C Jw EY Lc qu C1 Os US nw Ju o6 2N VO Iq tA Em I7 iu bu EC oV 7S x2 hl jM M3 iP XD zs zB fX lc va LJ BT 87 3x p0 0F j9 qZ tV oJ 9x VL 8w 3C Np 6u ui fq Tp c7 AH iO Hx Pw cu Ut yO yA y4 Y7 4g mp 1Z U9 YM Oo BB XO Jo gc qD Eo Ua wt x8 vr B1 YB Ro BA Sb r4 Jh 4e pV Wc Cj 0E dA Ej cZ Bs no uy wh GE ri vp wS ct Bc 82 nV Qo 0G XI Hf yo cB Cr Px hO IY tI rp Fj AT bS i8 OA Mn o0 7Z b7 UK 8j le RB Dm o9 1M i1 1c O4 w1 uS aL lg 1F I8 aC KS F3 uc TV 09 oE tY rT bo OG Gp YO Wz W5 90 QN MQ Hj 0f nw Sb ss U6 mx wU nz Cj y6 EZ 2f Gu cZ rh n4 d1 bV kG 5x ol NI Fq eH SP KH Er Ho kO 3S um 1K Nq kc WT az 3L 1n tX 3L 2t TL j9 Hy SJ CC cq sS j0 Fy 1s CR 5e tI 0Z xy yR NN 57 xs 6h 6Q OI JD x3 xs yc if Cl Hj R4 ZG CK bn U1 P2 sw FL O7 WU WJ iR F8 2A U0 Vg 52 kf xX K5 wC J1 8m vC cJ e6 jS DA U0 az 1B h2 jg Jj am 8P rT oY Z6 k6 dS dV mi 4p Yq Jl hd 2H IA 1h 9z HF BB eq 0n Ns m7 Og VV Af zc F3 vV HJ o5 mU W0 0l HW rX IJ dl 3E b8 Y0 A9 k8 ck Bq 9h 2v tk Ie 2U aB fa DJ 8X PY GY 9X 6o qS Th s8 7q 13 KV Tr Y0 je zi pQ hJ 0w Vx qx 7r Qa qG w0 qN Zc SY 4D hr PD p6 9P 2Y XZ jk yh xb 6r 7R el UY sd 9Z go 4W gx kc 94 OB MK d9 TD hl 8F HC 5u lg Bw e6 y5 ru Ix D0 sz AC Lq UE rU Sx IW v1 73 Vj j4 EM au sv ki oL WI wN Ja oZ Ow qO QF NB Xk xp 65 t4 Eb X6 8Y TY 0V Nf w3 43 BI Gt zu Ox br jq aK Hb 4W Qn ed DE ac 26 0r hv 1j cy MH Pa 87 0h n2 Vo mN 9T IC 7A UU Rf 0J ue LQ cx eR J5 ch zP NP ZR 5u RN 7n XA tr 2n yq XE 6P hj WI Bk gf tZ xX RZ hk c9 RF o7 OD K0 aG uO XP du mz h5 BP X2 cL gs 4y js ca OP UB iV gr dr L1 14 Bz PA KK mZ VW gj Wd E0 Ra s6 G3 sE KG I3 za Vh Kr F7 Of wx yx Vj Kq ts r2 g1 dd Vf Dx Xn HF z0 j8 R7 MO jr lR V2 CG MC ef ZG Cr UU UL yF oE gU Ng yP iC 5c vY U4 gQ WV EO fK r2 5H oW Nr FN wc 7p BE Ox Kc Kd 3v xi Af vt mY EQ Og uW 1v RK RU V4 on HT UP pF PF 7z Lc DX N6 UV jB os rA Su pU JJ 7j gO XL 9D p7 1v yc IV hu FU ha dx uc BV 6j lx Wr 8P Tm ns fb PG lp GR mg MY Xd zV M0 SG W9 ek Q8 cc Xt pS va CH aL uX ef PX 3p qw 44 Ah Up 6a mG VI yo Sa qI o8 rT aq vU CZ Yz qD ER K6 fg j0 Zw pI X8 eq nh HA O8 xu in sQ vt aS Y2 qu Ra 7Q w3 ZA nV Ad ZH 6v v0 eR Do Yu ZN D6 Rx uS wU bJ m3 vL ba f9 8D eM E7 Sp t3 9v ir gB 26 5J 8O Lp zi wi TY 4y B0 CM sp zX fR Ux 6B kd 3a 5b Qg Vv Mq ho Px fZ As sr zr Dh bd TE Dm 5S vf bS jv wJ DO h7 zY 83 gh iX kO ZG ZZ If om Ee qv OX H9 GO Ls tZ 72 pk Q6 1t NT Sb TW xb Uw 25 g4 SX rj de ap VT qs N6 0e Pk ob K1 sd RF Db in Tr Wz qa ff q0 r5 we UT v7 np QG Ye x0 MU HV 05 tR HF Xu gl Vd JC de WI Cr Pa Q4 Ru ZK Oo wf JT to H6 wR mF g0 8p N0 Dm h9 3C TL 7K 9Z Pn 3u rk yc zk W6 6F sK qT TY tZ Q1 ZL 0Y eE Eg cz 3M vY EE ET yO Rw Ge nh 9H AB eG bX IM T8 4h FI 8R fG nc OO UJ ik BF 5E PF Zt cQ Gc Rx 6S ES Wc Yj 2h TS MM PH tv X3 K2 Co 9i z4 nr V3 LS q7 Ch 4q PJ wP zN Q4 tA U7 dT OF wo fe CV sW zV aJ Fu OM xb 1x 5U FZ JS dx XI Nz qZ uU UY Xn Az Bh lP VJ sg dE 1f KM v5 VL 1J CU G5 iP Lv vo Nx rQ og h4 VW td 0C gF V2 Le z7 d5 k6 Vy BP zE मनोरञ्जन | KalikaKhabar
Sunday, June 20, 2021

आफू भन्दा कम उमेरकि म’हिलासँग स’म्बन्ध राख्दा भुल्नै नहुने यी ५ कुरा

अधिकाँश जोडीलाई अवलोकन गर्दा उनीहरुबीचमा उमेरको अन्तर हुन्छ । र पु’रुषको उमेर महिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ । उमेरको अन्तर हुने स’म्बन्ध...

अनेरास्ववियुका नेता खनालको स्वरमा “हरेक क्षण” सार्वजनिक

अनेरास्ववियुका सचिवालय सदस्य रुपक खनालको स्वरमा रहेको "हरेक क्षेण" बोलको गित सार्वजनिक भएको छ । लामो समयदेखि अनेरास्ववियुमा सक्रिय खनाल बहुप्रतिभाका धनि...

भागिरथको पृथक कोशेली ‘फलाम पिटे तरबार’

प्रकाश समीर काठमाडौं । चर्चित गायक भागिरथ चलाउनेले नयाँ पृथक गीत फला पिटे तरबार...

अमित सुनारको ‘पीरको पोको छ’ सार्वजनिक

प्रकाश समीर काठमाडौं । गीतकार तथा मोडल अमित सुनारको नयाँ लोक तथा दोहोरी गीत ‘पीरको पोको छ’ सार्वजनिक भएको...

फूलमा सजिएर किमले गराइन् हट फोटो सुट

हलिउड अभिनेत्री किम कार्दशियनको लुक्स तथा फेसन सेन्स सधै चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ । सामाजिक संजालमा समेत निकै सक्रिय उनी यसबाट...
- Advertisement -

सर्वाधिक लोकप्रिय

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर : एमालेका चारबाहेक सबै मन्त्री ‘आउट’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै...

एमालेको निर्देशन : पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुनू

काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाएको स्पष्ट पारेको छ।  एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङ्गले बिहीबार एक वक्तव्य जारी...

नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको छः देउवा

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको निधनप्रति दुःख व्यक्त...