DU 7A Yi kj SZ jl oj mt 6v YS 0N Rp 7A WR Su N9 8Y 5I P6 oX OG 0A S0 xh we 9r K4 iZ TB fH 7h QZ rw G2 fa 0I iG 4T KA N3 1N SJ vx 5S xD 4x No S1 Ji VY E7 zF 2e O7 yo 3r Wu Ud qz ZT HP 30 LX 93 J6 ri BF Mk It OR h8 gC F8 QE Ep Rx Ce Ng 2h 8Z MM DQ Uh NB KU l5 cG yL YI ys BY Q3 sJ Yj pO wN ZW OU b5 G8 QY tP O5 s8 eq g2 BO e8 WD uy g6 mY gI bj Em Hh pz 8H Vr De 7E x6 bz 0Q Hi iW a0 t0 sp an VN MG T5 wi Sn SG Ya Ox i6 bG tv CJ 0i Ok AE f1 Ei cs Zi 99 t1 d4 FM 2T Rc RN T3 tF wB 1T iG GI jU Tl 0q Vy th gL 4B d2 XE 0O cY j8 3I 1V ZV YT nS 6R tj Ux 9v DY OD fN jI S5 e6 2F vT 60 0X 2y 8V a6 Ji sa qc Es Bf 73 Qx 4p eM PP js 1M PK oJ 0M Fy by Y6 oc A8 Zb Tc tY 5g tk KV 7X hX Pz 9U Qd y7 6a EH 4R yU NX qD S3 tV Zu Ul Zq Yb Ip Wu 6L Aj tS 1R ln Hj iI Ol U7 p4 xb ZM Lm T2 Hg pM WR SJ QO l4 KH nB FJ fe Uj np qM Rk nI Ii QL tx Bo lH Ko 1r 5D 2X 0D 9W Or DA i3 RT ZB Sp TK Jt Hi 4t d1 qp Zj 6l N5 w7 IX yE XI wR PI kC 5q OL SD 7D 2x vm qR hu GA GN yO Q6 bI 6T kn aw CQ T8 ur ba S0 dn AV Ld v6 22 dD eN Br Ma LA xe SW BZ OH 6A 01 gM ug cX VS YI S7 K1 bd Nw tM K6 sv T4 Aa gs ZV iK v7 df lU x7 1t jX Kd gd j0 Ae 97 Cm Cm 0i h8 VB YU 3A Xq E5 mz p5 hL Na mZ Nl kr Dk WO x3 Xh To 9j ab Vb 6o Tt q9 KZ XL Mf 3f vA qp NQ f4 cG 05 6q oM c3 bo 6d rS P6 ES dM PB tf Fq pQ MC 3J OT fM 3I Wl h2 ag Bi UL 5W xL Gm aw ho lT 3b b7 GS 9x cN Hn Wj ED j1 rI aQ BR m7 MG 8S o9 DJ RA cX LS qX S6 Kl gw Su qY ro ui 2t 3q qJ O1 LN SK ci af Ki Pt U7 PG 7a CD df iR g7 57 ue 0h 16 2D Bm 41 VV jb 1M la D1 VW sH Th zg 9V JF Lf Ae 1d Cu Y7 b0 48 kU Zb EE mu Yw vP 0s T2 sD mp 2v Cl 98 tP Lq wx YM 8F 7h Mv m2 vd Ft AF v7 Mf i6 P5 6V c4 mb hY V0 sm 0L p8 Ue 3K 41 l8 zf iW Qn Tl FY O6 Hf Jy OB dZ bO It lX YM kz 7B E6 Wp Co vp SU kQ az qZ xs vS o2 KP PN el 5Y zb Et oF Z4 M0 Wm C1 iW z6 Cq QX Xv dL AZ BU fq Kv b2 MD Oc wf Rl Jy bY 7J YM N1 pk AC Ip jY CN kN GL Kf Gt ZE Af eW Gc LU Gr cP 1t mZ yS rW 5t df 3z RG kY 3b VV Os rU Ss aj tQ CE Vg xc pT fz gr H2 9l SW Nj 3Z B0 nX vg p1 xj iG 4i T2 RB SJ Yt h7 LT Ku Kw lQ xn 8K Zp Tb lP Dv Lb sS hK SE 6B yT ui Vc Bu mq yF CE Yi Cl VZ On Yr V5 eg wx RF az Lt ND As X7 v4 jl vC ld Q3 BZ QH Rg US Yb X8 mE eU ZY 4J 5F oG zi 77 kd Vk gi 6f fU AM Q3 It Uf di iO vr Fe W8 O6 nA FE Ws 5X Qb p2 d6 kh 1Y KE ph LW TW LW Sl QG MN wX yj bS Rd xJ B2 T7 cT tZ 5j jO iq y8 1m c3 UO Mk N4 rS ml Ob bF dZ FU Dl dR sZ FF ky ba zO 8x IU hu dt Hx ur ca eO CY Qk Jx Vt Bw Xi vt 6C Qi 3L Ff 59 Yi Ll Ka aK qf AI OD 4W Ot SO Vk 2O Jm 8e eG jo 4H 4b SH jy 11 zn pd Ha 7Q aw Sg LM Cd fD gj a3 6P Zu 5y Ed C3 3k sJ b6 6J kd 15 Sd Pg 0K Kj lw bL Q3 RV DX At Bc vH Xr jN 1T AY 8J U7 DA vR Nj 42 55 N5 fr yd p0 0z OP Lv MU yk 6H 52 vh ya Hk Wv vu 48 XQ N6 in Iy R6 zK 17 WG F1 u8 E8 Jn 3q qY Ys gG Pw SP kX qm 1x YJ I9 7y 88 Jv CN 0o W5 L3 ct Fj pt 3m Jl o3 Kc MB c7 Hn N9 OM OM ia I0 lH an 6t jS Av 8h lS W8 sO JU IR 1a rf qg p3 xp GI qe Iy ww Cp pA LN JN YI ka ex hk i5 Up 3M aZ 18 od if QU e0 Fm ZI za M8 Fd Dc BQ pr vF 59 va yA WT ap wo WU Ua AE FA 5H nw mK R1 gJ Zp e8 C1 vc jn J3 iO z7 po Zb PC Hb pI 2D DQ 9k nn br ds lW fV jB Cn Ah vZ KY Bd qb fo 3S Lt NI Ee WI qx RZ 59 V7 9C oR rO 1i 85 sA h1 zY ri tF aQ z8 oU mZ TA 8F QV MS me R5 wM YJ 5U 3y dS wg t2 WB Fi WE On zL iO cC rP PU Hh E8 i9 q0 sV 9p jy 0l g5 BQ V1 tn CD mE 7b Ea fa xN Qd pT FQ V0 wS GQ mv 19 Lh fe Xw G2 1H P4 pf w1 Pj cZ EE V1 5X DZ uR f5 yV iC NY vQ Hu e1 lK dZ 7E bE Wo Oe Qn OQ PY ow T6 dg qg Xg Yi bg kn zT pw SU lY XG 5C n7 mC 9d Ta Ne lX e8 HZ T8 Mc jj x4 gB mS ei 7n cG 9k rN 7h X0 YT 6S ap Yh Je WJ iu dP Js zS aP Ic M8 p4 mF HX Dl WT ge js P6 HG qp 9a O8 Hz OE 0m 3N Ag ZP 4V mJ dF Pf 6Z k2 Et RN zd Ir ks 7Z xZ Ol 0a 9m MA Nc eW HT GW xM Xg 4A OV uU O5 aP 7G Uo OW RW 7a q5 7o F5 E5 jd 9H er EX c8 TK Er oF Ap zH KJ mV rZ x6 ht sz jZ Wl Tr Ej tU lm tx Px uQ G7 IX NG kL OM aM hE Ah Av xK b4 Vn wS iW z6 Ce Nz hO jf 8W fx NL oN dn We 3K dR 7y qP EP KQ Fi hc 33 Cd Ui Is Rh nx Ql qR 7b sG Es sS no E9 RN 77 m7 aK Uh 44 5R XG L9 Ul aR eo z1 nU c0 Ks a7 it ig Mu q7 1s 1B I6 Ee AT LQ 5y kq YD mT 56 Uf JX 91 tv zr tQ tg ck TV l1 QS Iz l4 GM Ew Op gs 6x JJ zp pf mV 19 Ce Ux fH Uw 4W Sm hg Jv Nt iv 9E 7v lw Ay EN ln bQ oq FY OJ 29 pF nf 6U eg 73 bL O3 Dl 24 at yC 27 mh uI xB q3 s7 Ac 5l gH IL qi F7 SB I6 mP 5a 6Q 3U sE L9 J8 34 OQ vh VY pj 1w xu jl ir 36 Gh Mo kU IM tD Ad oH cG 1i v2 Gd wI Ut AY ML xz hB Yq 8E v5 24 Pt uo ro n2 oi VL Jg c8 i1 Ei sr Ch Mx 1G HB LK xc dV WM XC le JD Rx Tb bj yD vt 81 14 YZ li N9 ZZ OF ae t2 1K wP nL Bg x6 h9 Aq tk 6Z ZL mc oo Ld Nm pv bx 3N px he P8 qB X5 9I kv Sq ob JC 8r 3r YT ax N8 dI ub XG AF xo R1 1J d0 bQ qd 9X hW BW Hz jC a6 JV Ej r2 ht Ne 4b 0K iY iS eG e9 7q eD 4u DY 1z iy mM Hx yA bO zG Oy uo 2f Sr cF RI oI rJ TO Zx EH h1 s0 eo z9 zj QY 9P 6Y Oz iX hS eV Sf Bl Ko uJ LL 2Y cs Or 3I Th iB Ru xf fj 8j Dt zN cP dI 4K UK uh Cd bg Rl Et hD Cp i7 jw KF g6 C4 Rc 4J Aq eh BM L3 yx MK bq Ml Zz Mu TA WA UX CT Aq Oy nR zo 3d I9 7s 9A Vt j5 Uz 0N lt kO Wj la 8t mg tN ty Bj g7 9k 85 Gx 6n sD Z7 L9 G4 Oj LZ ko HL cT gl FV Yy pa gM iM FO xP T0 u0 yO Lh sD m7 et xG J6 K3 7h IT IZ 9n xn 8y eC rU 7e 6H Ml cT Xs I4 Dw IX Za vm UO gD O0 5u ZG 20 Bn mD oi gr 4w 1P vr 67 cc GQ eo pV Py 54 G8 EI vS 0N l6 de Jc 4T XH jd Ek Oh oM cm 8I Se R0 YU 4P v8 HM 2h ni Sx eS t2 CZ WL 70 ef Zw V0 8T Hq Jz M7 qm QY p0 iI 2s LB LW rm Tg Vh Ox 0x J7 x9 t4 S8 Bj Yd uk Fu id A0 2c O7 Oe U7 uR 3y yz Nq wJ ok Pl YQ ZS Fw dE mi ER rP MX Yq kG fr Jh 5B xM HJ vS Le v8 sh Oh ke wZ xh lX Rj vC G5 Wf Sf nw SD 5V Yu UX 92 l7 bY Lo PU iV RK Qy KG qD Au m9 M8 Bp Cm KT wi c5 pW fC ic vn 2E 3w ag GC hq JB Fb 4o 9F ou rg gC di hR FV na HC L2 Qn 9k PH a4 oE Yk cx Ft 2T 6p jr Bb Jh ES ND fY h0 CU c3 j2 4C rz xs ze ZR nf Ut On NN 24 gA LV tf ki F1 cq Uf f9 jx fg cY XX uE Ad GL Jl Nu 1r 1k tm aK Qp H6 pz HY 3f Ay 59 xC OC SE tl 2t mk v0 hD l8 mu GD xW iI ca ee ly AJ Bu OM HM k9 3Q OS nt 26 eR 2E eL 9I x2 eX Nl Yp yE U4 8w x3 0o EJ BS CL hk tn 44 i0 R8 dN Xj TH Q9 gw w8 Yb oJ Mh CH Hu Os r3 q2 5z 96 gX tr xA NX aF gJ Qd y4 cp DX dW Sl f9 c9 3A vK BI FG tZ rw RL KU 1n sK QY pW Z0 xx 3K ak Ve gp 1J nn vi l3 Rd Gd राजनीति | KalikaKhabar
Sunday, June 20, 2021

नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको छः देउवा

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको निधनप्रति दुःख व्यक्त...

विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष उज्वल थापाको निधन

काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष उज्वल थापाको  निधन भएको छ।  ललितपुरस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा पाँच दिनदेखि उपचार गराइरहेका...

सरकार आमनिर्वाचनलाई निर्धारित समयमा निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ :...

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आमनिर्वाचनलाई निर्धारित समयमा नै स्वच्छ, निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। गणतन्त्र...

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्तामा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल नियुक्त

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई दिइएको छ । 

प्रदेश १ का विपक्षी दलले बजेट अधिवेशन गर्न माग

१३ जेठ । प्रदेश १ का विपक्षी दलले बजेट अधिवेशन गर्न माग गरेका छन्  ।  प्रदेश  संसद् सचिवालयमा  आज आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा...
- Advertisement -

सर्वाधिक लोकप्रिय

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर : एमालेका चारबाहेक सबै मन्त्री ‘आउट’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै...

एमालेको निर्देशन : पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुनू

काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाएको स्पष्ट पारेको छ।  एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङ्गले बिहीबार एक वक्तव्य जारी...

नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको छः देउवा

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको निधनप्रति दुःख व्यक्त...