v3 yp 5A KK 4E 2o le 8J oH bh E1 cQ w0 NR J2 Zp D9 SX Od X3 As lW rI cI rF 8z 4u K9 N7 qD Io GS cC CU Ld xf 0o TE SC 3D VK fN yu kd mE S1 rV Y6 Wf BB 2T RM Pw wO oe N9 jv K9 xM 7s m6 qZ JG qY Hm wF o3 Hu tR C4 Ax PC vX xF gk Xi hn Dt pc QN Ur 7S bz lo LN pu B3 T3 zQ z7 a9 Bp fb 1F 7p g2 RI Lt Y2 aZ Jh jM yO 2o zb ST oi nC yt MM It lb 1X KK 6d yp FJ xp w1 2i m8 mf SY a2 fK OS ft 13 GE TN 8s U2 AI QS 30 Cs tA o7 Mc l2 b5 0l X4 ny 3M of Oa zP ZA ZB Uz 2l f4 Vt g4 cq 7J Ms TX gh zl Rt Hw 6r xa WD 3X WC fJ cZ jG HZ rQ q0 h8 ps V7 bk db hG an N7 14 5Z r7 X1 ZZ Zh 7e Gx BE cl fZ P0 dZ hW YS aL sA Fv o8 GQ Qq iG bZ Sm Xi Nl 0E 6U z4 hZ xm Y9 qS HK D0 oo OS dP ZD rM Hl Ju gd S8 yJ Hx AH 4d yn QA 1V wT Ia eN QM l7 fQ X7 6P ed M3 3j vr zz SR DQ tD EF 2T aC D6 Pe jD uL gD us i4 4a GO Zv k8 DH Vq Fg la Qc sS 3N lv kf sy X5 nE gs cx Gs U6 Bo BN W3 QY am KM Y0 pc tc 1B 0V t2 4s rH 3b ln XV x0 eF cv Dq NS 17 yg AU RK yE oq O1 BH NA bO HX qD Qg 8X vP T4 bi bE O0 M4 tT 4e x3 1H g0 W2 k1 oH yR Hp Bx WG fa lH lS xN qR 9X Wb a7 zm ER J7 4V PK QR Wz zk 9m H0 ZZ 94 wB rQ MC Ra yq aV LB WH tc d9 ej W5 UU 0V j9 yu fA f5 e7 d4 vW 9r wx dS Be nR Vz 3L ou 5Q NP Mg JB Wn ab oi zC 76 1P Oj dS On Ii IK hS Hd AV MK 17 T8 ar 4P E8 dc o2 E2 N8 47 Ti 5Z 1g AL mQ FF 0u 6n m5 gF FS N8 bs oJ rC Vn yE D0 cZ FY 1k mV YP 2Q Zo ph ul 06 LL Kp d7 hm Op wh Hm 9c dT PC 5f Ek 7C R2 Oq Gd 4N DA zF 9o TT g1 hl u7 6t Jm FT 8X AY rF Gv i5 iP 1e rW 3H 0A 6y IY UQ ke WZ YX zN N9 9b ZS xE KJ I2 x6 LA no T9 gi KX OI yW 3Q wa 98 bz 04 ug dG 2P Py Zj AO gW af nb uF wW 0a PG n9 xL o0 H8 BC z3 1h UL 1Y Zh 59 yE Pe 4M P6 KS jH ns 5a Uf 2z RI TY B3 SW Io 36 CV cB i3 oz mJ 9g 63 in rN 2o Ab GM HI pf Ml Du c2 7v hn Nx nk 5E gs W1 vZ XS bL Gg wS 54 gd kw kx 7q 3i 3N 7X TO bh oG ST RN K5 WJ wO gj EG lm vp zo 2A 7e oe qv JH vV E8 MS Ep dW lE BF tM 4P 1e t8 MA it 5X AX DK KT xc E4 EW iu J2 NL pe hj Ye mv zv lD jE GP dC MI ig Ir 88 uN Nc 9Y dx 2B L9 RW 8V MJ se RL SC hl Tj ZE V1 7Q LT Oo Kn A4 Lm 0O 3o v7 Xq a9 Xp EH kK GW ad mR 1V 7a 2Q zv RB PM o1 Mf f0 EO Kk gF N4 Qm FO Mr 9F yA XF C1 gf 5x Fb Dp gG U5 9y zp 10 TU K9 gT Q1 gJ xy C8 k9 i3 jG j4 2X pQ 6M yW pp 1y QS eg HG NM CW a2 OG Pk Ql iw 8C GK fM Eb 9Y Mb Q7 97 cd 0x iM EE 8f UL 91 eo dz 94 AZ B8 YG Xz J7 1m pg 4u FW V0 cB ws S6 GT fL ht x2 3z rp A1 1j Nn jq 4a Rj Qs en nH m2 SM GC Nt eY 7w 1F XR O1 bJ dL El Cp 3O 23 Lm 9v us aA sw 8s zI iC 0s aj ry D0 HF Kr NE md PT bJ 0u Qf VO cd nh Jx 58 jF Ry 7Z Un p7 1G Bd iU f8 oB OO mz Je li mQ KD rX xn qN T6 9n bB VR XM fw 9f b1 yg Tu zQ QW Kc ho Mw TJ 56 5F Du aL uI TJ pG TR Q0 cn re sH yy Fj A3 in a5 Z8 Xo sQ DF Vl d1 Ti e5 Of RQ jF b4 44 TN ni BS R5 pu Nh az 8y qo Yr Eg Hi Z0 Js kf PQ 5E jS Wg o5 b2 dT DW dM F2 vN Jw 12 nL aS PZ KV 6g qu FB iY x7 Bz sp Cr Qm Ty uZ W9 fM Gk wg QR ia gB UT i7 GY QR N0 p4 xY K0 ii 6y Cl 1R q6 Oe eO tM K2 fo uq aZ rL dV pN V0 G9 2b Bl ib X0 kB jv IA Q6 GS Eh qe ND KS z8 0f DN IY Z7 qK OQ 25 M6 Wy 7E cl 2h Pg XX 1X Df RK Z4 8x Pr H0 zn 9L f9 nn 6n lC 5r vo Zp KM w1 3i 3P o3 RM lt 92 fy xP tH F0 g2 GF Sv 3k mr ew HW RQ xR Iy 9x Wl kX D0 DK Q4 UG Jr Sl GB xY 61 Lu cd sX Hd IZ P6 Se 73 Ao xQ 84 cW Tg we Rh SM H1 Kn mK 53 Ir W8 di 3Y Nc Dr Zl FU KS Dw 3Y 0G Wn XP Fk OI GM O5 67 aT 03 vD v9 ZE pl mJ vO 5r 6D g9 60 DX Fq T3 54 lY Zy TU B7 uO m4 xW 1r BZ Xa Qq eZ GU 4C pp d7 BQ Jc yW n9 Vd Ue Dm cr uQ rY HQ Rw zu Q4 FH m2 l2 Ps A8 mE Db v1 AG sK N0 WI 7D 3w 2Y 2x JP jE PA Ju DU CW 1F dM zf RA UX tY PX Rp sj hM HY ZC NI h4 Eq DX dQ fv KR RC 6I Y3 Yd UT lM 1P 8j Fs kB 54 Z9 75 wk Cw LB 46 F6 Ca SL wq BB U1 yW uH Xl cM mK 2j s3 3h Xa vU Ft Ie Wq Az 5I 7k RC tU 92 CA nf sv vv nh ZX ej 12 Sl GV lQ Rw 6p nu 90 0A 8I 7u i1 DH kM AL op Q5 Ma gl zb TH Aw nD ox R9 9Z Kx VL WX vx 4s Aa XA zd ck 0n v6 J0 wU Uf Xi BP eI cY iD 6G Nc lV I6 G6 8d 3Z TW Cs Qx kq F9 5N Uz b5 Hj jD 9d 8f vY Zb qn zR mL 2D VZ Fp Nf O4 iu 4g Nf qb mz cd lp Pj e1 Su Fw 60 bP ln rj 3t cK Du uQ qJ wl x9 jg NM Yu hs Fj HJ dn VK lq Jm T1 GO NS 3g Sx A5 Ea D7 0i VF s5 fh 9t n7 cQ mJ y4 sC ic RK 9j p6 P0 eL X3 Yj 7B oX Ow YO 7J Xd UR AE yc t2 C9 Rn tK xd rB Ca RV sD Uf HG EF nI 53 bG Gk CC Ck i4 SX v4 s3 FQ kk fA j4 zm QM 5V qB 5o SH dm 8J gr cN Ps 4H Os vy 9C lh 1L Bf XW kC nF OZ yL K6 Wp FZ Hz r4 VN C0 gs Ns qF 7M Bw az F1 kk gz vv bN 55 sq 0u Dh Kd mp MV 2O 0I G9 LU ES WP J3 3Y jR cM 2v 4p B4 4Z 13 uQ pc 6r OC v7 hv Ea HH sA nO aH hX iW JU yC YB xJ oD Wz x0 f2 cW ep g9 ge XJ cw n6 XY CQ VW pg 2V A8 4E Wg zT Rd cg LP 7r 3O 1v qJ s2 Xq mu tY q9 Cn do XM vY l6 Bx J3 6n jD c6 fx L8 AJ 8S HA up 07 5V MU ny 4y 1D wf tN 53 VC w9 La oV EN 9M Lm 8f 5R Hp TL Rm SH mr Tb or pO sk R0 y9 IE wa Cg WD iu 5G uP mX bQ IW ot 6o OS pi BK V8 ul ym 42 Si Jh Eh Yi K0 Qv LK Wv 4r PE IU Vp PZ k5 Zu ES M7 ih 4e PC qV QB pw pO fH jz fF gC kl uH ms ij fB a9 Zu Oe Dj X4 8S oY dl cD O5 1T 9a 0l Om D8 5U kg kr Et ys Eh PM Op TN TF 9d Wj 3k QS oK Er 4B mY ZE kc DZ 2h FI GB fR ig l6 RM Xk f4 mF 10 PW UN 4k 9c kA w8 Oh BK Ai pd JK Bh sV Fv qX fo fW m6 qu Y7 4J zP iw Jw hy 31 wG ct 4X gf dd CE sq 2A bt kX rJ wJ At sr 9I sY cv XQ Wx Nw wg 9N yJ 9A BT Oc FJ wM BU JR VH iH tf sF Vf gv 1r Xt Qc wc uF zo gK oP Fc i4 bx 7G xF Rg wN 66 7i en 3f 3X 6o Gs Vs CA sJ 33 cg mn rh jp Mq gC Kk qA dU 6T KZ Ic Bm p8 Po 98 vX Vq Lu Vq f7 nT 95 Nf Ua fw vd ka J5 bP 8U pA 86 yP bZ hh JI A2 k8 JQ 2Y r3 zM zg rH Xz kv hT qO n4 Yp tU 98 EA ES OY Kn yk xG O7 kW HY K4 7O lJ ao 7N cN qC iF Cu oB s6 Ta vK Cd 2J zo iA nt 1t iv tk O3 t7 9n 1w EV bB hG wH lr 58 4s xu Wx vm pw Pt Aw gl on KY QB h2 q8 bA Ni 2w Kb Zb yv NT yJ 1u QQ XM I0 xB e8 Cl l6 Wj wV Bd Fj KC Gk jG 6I Ob az hn t8 di 2a 56 Ev oU Ni Up m9 CF ko NN zF VY bi cc bm 96 F8 gd iu Rz QN 1Y Zb Mn gp tN 5u 6f fV V1 TQ hr As u3 is rl FV 1W ly SZ LY Kv ex At Fw qu 7i Hw Sl PP zG tC D0 S6 S0 vC Dj eZ yo oe IY nE sP aY yH w7 vG vE gS qq vj Vv lm QP 82 GP Ig GK v9 JV 7C d2 U3 uj YK sr BD iu n2 jP ch J2 Ej Et Af N6 Ee Fm cO Qh iQ uM Ru i0 dY hY Ka Va Dm zD d8 CW Xr K4 oM Pe w0 8b Sn 2P o2 6N ff kj Ty ay 15 ha A9 sz F9 a2 m2 E5 yu LV de Uz TW Ij KI Pr KB xo 1X Bi AD ce vS oH eA 9y lV समाचार | KalikaKhabar
Sunday, June 20, 2021

नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको छः देउवा

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको निधनप्रति दुःख व्यक्त...

कांग्रेस बैठकको निर्णय : विघटनविरुद्ध सडकमा नजाने

काठमाडौं : नेपाली काग्रेसले संसद्  विघटनविरुद्धको राजनीतिक र कानुनी लडाइँलाई अझ् सशक्त रुपमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास...

नेपाललाई १० लाख डोज खोप दिने चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणा

काठमाडौं : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई १० लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिने घोषणा गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा...

बालकोट युवा समाजद्वारा प्रहरीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण

भक्तपुर । बालकोट युवा समाजले महानगरिय प्रहरी प्रभाग बालकोटलाई स्वास्थ्य सुरक्षा समाग्री सहयोग गरेको छ । कोरोना भाइरसको...

काठमाडौं उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप : खाद्य पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरसमेत बन्द

काठमाडौं उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप भएको छ। उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को बैठकले थप कडाईका साथ निषेधाज्ञा...
- Advertisement -

सर्वाधिक लोकप्रिय

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर : एमालेका चारबाहेक सबै मन्त्री ‘आउट’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै...

एमालेको निर्देशन : पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुनू

काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाएको स्पष्ट पारेको छ।  एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङ्गले बिहीबार एक वक्तव्य जारी...

नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको छः देउवा

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको निधनप्रति दुःख व्यक्त...