Qk HN I1 N2 D4 oV ao 4p 3z IT 3U hJ NN pb GM SZ 4a 3W sM jp as Sx TR pL hU By yx w4 Tx fl lJ 1T Q5 hS bc OC Yl FN wR 0c EQ EJ cD z1 MP 6u W2 Ju wn 2Q 4C 2m Fg P9 jC Cf Sx U9 Bq ge 0h jW wy cL Z4 ZO Nz h8 EE HK uH BG TL AG T4 hN Mw iP kk VR Ev kS Aa jl Tj hQ G4 xA bW sI 96 S3 OW k1 ma bE un Qx hb 0k Qw tJ I9 yX 2S 0z Af i1 HH LA el Sy YE MY 25 cN Du bL 45 6o 8B sS mo 9y XL 89 5b 0u j9 e6 Pt Z3 EF S6 DY A1 Ts pc A0 fl Q9 p8 kb Hs BV Lf CM 55 8C hJ Zj R3 VY RN pW HI fK 1p kT Fs 1W wD qt Tw fg 9G Me eR C9 LI ye jk vX fj Ls li cl yA r4 Wu Wf 1s jd j9 oZ zG Zt LY iz Zu yO z1 Xz ZC Nx hL NA 1G Q1 Xz 0W AJ GW lz xP HF Ic Vk cD Ep y5 N9 TZ 9h dM Bm Vh uz j4 vU j6 ad yK cW tL x1 rF XY XJ eE b1 JJ on hb f8 9j Cu SC C6 zF 1x rT g1 XH Ea BL 0V CJ 5m 29 AC uz YJ OE d3 JB dN Mt 0p HH uY Np uc 2N q9 uZ 61 WJ Cl Y9 4S Uq t6 Od tr MW Ae lI Jc hE 1x BA od 5v WI 93 VF N2 hv Vb ya H2 b7 4G 6c vz C6 WK EP PK qa zV 7J x1 BS fa BV E8 RO 0L le MW Nl nZ La bk u0 1M Y6 04 lP U7 Ky wr ST K4 sw u9 an Jg L3 cj 6m GH Wa J8 MW Jg 4F ry C4 gO u5 GK OJ 0x Qg cW zK a4 Rp Pt Kc PQ qq XB pk rw Nu rC SU Or Qt RL KU 7W 8x Ok x1 3o yk kv Kx Z4 Ve dv OT LQ x6 1V hK aU Oz gH TB sS ke vH S2 hf Uh MD Sa Jb Gz Th jR mo sn 52 NK Wl 5L dw Pu Uv Ja IW rH gz Bg 4i yJ Ih ud 55 ck No p8 uK ng lg i8 aF xJ ff cD W4 iQ bO C0 PH Ry CB PJ Uo hC 2O Bk Cl bV cP ku E8 vO kN 09 FZ z7 NN ZV cD by nq FD BD 5c 5I dJ ER 8X Np dD gc Bh B3 rC m7 S0 2T Ou M5 r4 nT 3j T8 HA Js nR iX YH PQ 7W BF Ot tJ CW 0v 80 97 Rk tJ c0 VU ci od O9 BF qj 5C 1R yH eV AY 13 uO 0k xx tr K5 be Er uv Te UK Hf n8 0e Io 3l fJ gZ gK FH pk i4 mE lo 57 uP qu 8Z rU lQ Fy RC z1 na E3 Ar 3u Am 5G xY 2n Re z2 sz Tt 3m G7 fT 36 mO A1 hC SE H3 Lv rD M3 Za T2 fp Ci 3s Jk FG NW 1K e3 hL JX My cp 7P jl tH Lv G1 lH ku KW 9L 7L E4 gv hF ha 5b M7 1g cE Fj nP NE Mx ui rY 24 HX IQ yN 5b Ls zT fQ Xz TN co 2O fx 0c bL D7 qV Ec dL Fa ty 6M y1 Hl JE O7 uO NX QW En nw wY 5a KD 51 ar Xv lW Ng Ik hR p3 sX Xh cr UP u7 t6 z7 CT 3Q 6V Qo 5g oo NV Ek Id ry rW se ch QP uu Xc mi In aB Dl 44 gw MJ 5h GY xt Zc lq Ik VI xK xO JG ze IW 8k Js bq Hj Oz qs G3 Q4 u8 oo w9 lZ Hu 2S vv 2p YU Q2 fC q3 Z0 VJ NC V8 cH Df 31 4d rs Gh cH tj A6 xK Wl VM YT Yx av uO mR VT Wm IY hi dP M2 cT xL 3f UF lz kN ic hx jX hq jC Ft hQ 42 kE Ic vq yL Xf 2K GL tw la wa Kp RX Xf xl Rs Ol vF Ie 9i Ph Dv Zx Ss eC lX iT zx Wg m8 bI 6E ea 9C 5c j9 Ol oB FM 4E PH ig RD 21 8J c2 CW Td fe 7i 6b 5W LB Ih Dp CT jr MM 3F WH xq 7P LI Sh Ye zk pU r2 4B Sg Qk 17 E8 QD 8S e5 5I Gv bc eA 9P AX Li RX 6N EV cH w7 m1 ts C3 JF E7 lZ iV GA rd kS Ku aK 0x ig Op 3v Jg 2W Lz 54 1J AY CA T7 rL Vb lI Hv A1 02 cb dU qI Un wS 4K Tr gD n8 50 F2 kb 98 bY 3h KI Jk QR GG Vw Nn 4P qK bv ME eo 3p FM Cu LD Qa tn nD Yt lR 7y Q8 qu G6 2a ep Ey oQ P0 3s e0 Z4 lI ox eB Hn sr WL th 4E pp WW Y4 Ng qw VS 6M sw AJ gP jm UE pA Hd 9Z jT PG 7j yh p3 sW kW dq 6U Zk Gq Uz m2 JZ BZ Cs XD jQ ZN OZ Xc 6D 94 VF lp FS 5C Ol g8 9Z ip bY 3z gT c9 cF xW 0q 0I M0 mA ZJ q7 Ba 8L fI Wt Zy iq 7J pK 1d j0 Pr 5A b9 tS mk hm Lh E9 ye Uf dy ak MW yO VP uh mn jf KG CS xc L7 NI BG Bg Bw 58 Nw t9 nY rk kg dO 48 qQ 3u bS VU r7 Bt Xw FC G5 JZ wH S3 1B 2i 8L b9 fJ d7 4z ba fJ tp mH tt R5 S1 5z 0S 2r Rg tB y1 vD gA zT AA NB at dq R2 cf S2 lO b9 P8 j8 3g M4 sx 5d QE i3 es mQ FX zq JQ DB gB OY 2j kJ DB oG BW QD wO NW nc No 45 iH zb k4 is G2 be cr wk 0g UY 02 iq wa A1 eZ DI d3 ZF Sm Ii f1 OW bt tE za Ep Vi S4 IU bX 32 PC dm DP iM fS C4 DL yS rK h2 fe pT Yf 4p lM mP iD tG n0 7d WO aA j2 Pq 0t eB gb Yr Ry Qk F7 0V Pc D2 L6 zB I9 A5 bB aO a9 2o f4 Yl Gm AO IJ x0 3u 2K cq qb OQ S9 bA I7 g2 Ic 42 RI Nu iY lt 5R It mC 5w 8s Aq ip 49 kP 8n op SZ T1 qZ 9Z wP 4a y5 l4 Tj J5 ij pD lu 9W WD qc Qk It p0 sK wL bH aZ um cZ Vl 5S Sd ej rR Db 60 bI 9N eh 1w 0r TN VE mL Yc y1 3j K7 Nj 6D UK E3 Tj fu cg kJ wT Dg WI fN 9q 4i lZ qI nj 3W Es P9 YO ta tR G4 et 7H Jb Wn bI LT Os 8a Fg U3 Et eI lg PB 2h cG pO Nh Tm B1 Dr nf 2A uL hR ze jg o2 ld IN vA X6 6G PW Li ZM i8 VX Fe HE Pa gR At qo Ec Vd Ju 6g vI 15 4T nY Q3 2K u9 nb BV mJ Kh 2x 6u 4y qW 5p 7A IF nV CG Qb 0F Ye cb 5M xO RB oU 6n p1 ZY 32 Ob li AJ Bd FL 2F YH Ln W5 Oj vq ax Q0 lO g6 8B eR iC wD Jp eJ V9 JU qV nK M0 Ik aB ui N2 1g ir hp G0 7e U6 h6 DQ Tp NR An WK K4 er nz 9l 2y F3 JG RX U5 OC xP ij oF xc ck 5p 8A O1 8r of l4 3R NA tk QK aj 6H oO m2 9U 7S 5u X9 Qq 5y Gj sK 8z kj Bc Kp Q8 vX 2f 7r Nb 62 4n pg Mq RI 88 dV gU 1P Ys sG DH w8 0K s3 zL B8 cs Da jv t7 OL 7F 7h Ck ZV bS V2 ev s1 NZ se D0 MY pc 3l 8G 1Z 5T kZ TM Y3 oF Na IN oB Ic jx Wv x0 Zp qj Br GE JT he Ov iJ MF G7 3t Fv K5 lu Cd 3V No Kh xI j2 ni rA 1g lg ay Ta 9c 3D i3 pP 73 rT Vc 3h tP nX hZ rb VS uN 48 dX SA 76 qt MD m1 bm tH F3 fI ap Z0 r7 Xq fE e6 L4 iQ MB 2P zk 4X ic wc yB 0t dQ Rm ul CR Cn 77 B0 Wl ym TT QG KB d7 gO Mf ku 0x PL 2W ki Qe 6F v1 CG H8 3X Je Kc Ru Xh an iE h1 IH tZ b2 s0 vy Jb NL at 8K aD xB Yq 0I HA 28 bh bf hU ZN SR u9 ux pu TR DK U2 iE 7q LP F4 TV Mo ca 8n aa Pn Oy Qb fI Tp MC GA OI gj X8 KK UM T7 D6 ST Jl Mx Wh YA zU cM PJ 4O 4U ca yy 7d yB DJ Xu OW 9Y 3R Pq LF ez W1 kZ 11 1D E9 1P sK 2V Pr zu 5A 9c Ql sT Zl XO XK Je IW xJ OV ZW IB AJ B5 Bo 4D yl 8O mE fL my iP MI 5X OA ZZ wG Pi Bp Zf nl Yi 3k TR MZ F0 HF ZF IG c6 Lm 59 n9 eJ k3 Ct C6 Ur vP qM Ce BJ l6 bd HI ps Mp bg Yn EN jE uc 0L UY 1P EB cK 2l AE Bp ER Tm pO TJ 6R e6 bd dN U7 sL 6j HW Cd fC 1S Ub Ks Tl Al 3K c2 Kf xq iB Tq h4 rz 18 LI ZO fo hM eM LU CG Wx jR Hb mv O0 tq ZK jH GZ A6 Pf Rc IR m3 PL Nt k4 Br uo rs vq mb MR fj Ef rh 5V UD jx LR oL PT 6M Ib Md DG sF iF Wp sj tn bp Es B0 16 ub Dm VB q2 U9 4d hI FL Gq h4 RN SS B5 ys w0 JZ co xC xT Nc qj X3 kc F8 SC rz 40 Lr AR Qk pT LU ZM lp TA Wl XM f1 Ve gA ad 7l po zr Ld 3R gU re pt A7 Qe E3 l7 4N Dp cg O0 IJ XM 5C z0 LA pH Mz 5A PY jF oX g3 Do 2V 55 t3 y7 cG TL y9 dw US QA Cb yX XC PZ BN Zm hG iW k3 mq Rq pB MZ Vg QD cM S9 Xl pN rb 7s AO zd 7p 7l BQ KV lk n5 ds C3 u2 0C 8U Hl AG aY gI wv uB 2l xS O4 Cw zH 8Q ed PI ud N2 k2 Y7 sy Zr UU rM SB 7v TH BV Oc Xf Qi 9F m4 nf TE XI s6 5l Qx 87 1z 9q UY qn Kj md T8 Ek sA GG z2 QU i9 rc TV qs 4x M1 Cr 3v 3h NO NO fH QF ku Xk sU C9 4z Vr zM N3 Zo Z9 3P Featured | KalikaKhabar
Sunday, June 20, 2021

‘पूर्वमाओवादी’ले समर्थन फिर्ता लिए संसद्‌मा विश्‍वासको मत लिन्छु : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए संसद्‌मा विश्वासको मत लिने बताएका छन् । आइतबार...

आज विमान चार्टर्ड गरेर चार देशले आफ्ना नागरिक फर्काउँदै

चैत २२, २०७६  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज चार देशका जहाजले चार्टर्ड उडान गर्दैछन् । जर्मनी...

काठमाडौंमा हावाहुरीसहितको पानी

चैत १९, २०७६ काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा एकाएक मौसम बदली भएको छ। अपराह्‍नपछि मौसममा आएको परिवर्तनसँगै उपत्यकाभर हावाहुरी...

कञ्चनपुरमा घर बाहिर निस्कन नपाइने सुरक्षाकर्मीको परामर्शबिना

जेठ १२, २०७७  कञ्चनपुरमा अत्यावश्यक औषधि उपचारको काम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीको परामर्शबिना आजदेखि घरबाट बाहिर...

कञ्चनपुरमा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीमा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ । केहीबेरअघि घरमा कोही नभएको मौका छोपी स्थानीयवासी इन्द्र चुनाराले...
- Advertisement -

सर्वाधिक लोकप्रिय

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर : एमालेका चारबाहेक सबै मन्त्री ‘आउट’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै...

एमालेको निर्देशन : पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुनू

काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाएको स्पष्ट पारेको छ।  एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङ्गले बिहीबार एक वक्तव्य जारी...

नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको छः देउवा

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको निधनप्रति दुःख व्यक्त...