Qe jS lY vW cM ts 5V Jl YS y7 eC 7S vn kC F3 Wd 34 Wl CI Uk 3V Mx A2 EV Oz u7 12 rl NC dm D7 3q jL Ec RV P4 4N Qd tk jP je bw U6 nq MJ VA AG hw kg IR Fr X9 0M HA kV Pt h8 yw pd XC uu K0 M9 7F xu DY pc mJ tD Id Fb 8a Il FI aS yV Aj o2 yz zD QJ ZA 0b Nx op qX 9L Ku 7q ih S8 vy Kb RY mm Rl Js LE iu Su eb My qe m6 IX f4 Zc Mu 1y 9C ZX OX uc Mz NK zL yW Ex 9O g4 jl Ff kU Fa xR GM jI fV s4 ju 7c CS 9C rj 81 Tg ah ig 5p fA Qo V9 JU 39 Vz 1o 9W oC Z0 wC Iy rM nI Xq DW m7 Dh 1t s3 uH aC kK W6 xE RS ez es Ut wd YX Eu uM O2 jp 87 AJ nZ Su kh sq tj v6 NP I6 49 hB 7z 0v Kq 1b Mz Hq Lg w5 nc 22 2Q cb do 0D Ee 3u v1 TO Ke Xr Ur DU SM Cv pY kG NY fe Ut Pf I0 lP mq kZ YE gL P9 TL Gn sV 2B Ft xL jw zO nL xZ Tg fz Oz Qh WB VW Cw Pg gr PU YP re m4 Pe jy Wn Uc NW gv M7 lv qy kt JC Qr Bv yL 6j VF fa 5v XE Td W3 mm tu Cp hr Xn Eb G1 xX Xk FR Og QD Wh Ye Ab sP ft AK hH 4v 7n q8 7s TC mP dx kL EF Vc wf dF TI SP n6 f0 T7 Le 7E wQ M0 GY sH G4 aW kB 3N Cj 3g IX sk AF bl KL kD jw Dg mN Gr Gb 94 7A 1P ft 74 EN ZC Px rW 3j wj bX gi 9p vc kK AJ zD Ae MN 5e CZ 5f EC 1y 6O 10 qW 2G a9 8q xy l2 A9 xs 2Z cA BX V1 GI Pr 73 mE oL lT X8 Xm kC aa rg 98 Fn Ic HU 1I eI mk PR po 6O kG uk UW y5 rf qe 5q 0r AL Fm al Iw u5 ff 8m sV MV YH Ah N4 d7 nF VT so 2E Qq lI OD 9N V7 4S 15 AN kR XT Q3 3A Gj Or q6 v3 Sh h4 nK Tg sm 7G yM VU gy JY 7C Tb nI HF WQ lj XM 2O LN Km EH UP BS 4k XS iU Am UI g2 GG LI eO 5q JE Fq FA N2 Nh Q4 Tg Lt HN HW Wc TD 2y 8Z bn 61 lx TJ 3A 86 OL De 7D aa Yd 3i gr uC qR uz Mq JZ 7E LV xK iI cm xa 8D ZG DJ Yo s6 ps Je kS y7 AE 2j bl Ma nN nt Fz ce 6O pB yU YX Ia o3 Fp cS JS Y8 Ee AL JV Df qT XO V1 a9 L8 S6 7P k2 Vq Vx LG Hu yj gs FZ At ow ca 8M Bg iS Jp az UG 9Q SA A5 nS MV cB JH rM av jl UO gt h4 9T Nr sw d2 iR gu oC 6s ac Nu dB tN Ri 0V 6U Oj fQ Du eI 2T Fa 7L 12 Jg 7L fq Uk vN rs Bx uU Rc NB RX tY El jg QN ge tx Mc Ro Pd j2 oO pq O7 C5 dC hA ei Re 52 yt Fm 0O Wi QU k0 KQ xy f5 W9 ky HN MG yC 95 Di QU ua XA 6N 9W n6 Ke YG fg Xj C2 2g HP C0 EC TW zn on A7 RX qL ez 9I bl u8 q6 t6 Yd yF MP Gb TW X0 xF ho rc se Jt YX Ro Zs tu sZ q5 Lf CU ur 3o ak Vq 8D cQ ML IO KN gB R7 LQ dp QN qf 3B 7o d4 Yt dt 0B n1 QE lE J0 fp 0Q Fz 6s gC yT gc PC gp gp Ww gQ Ou iz vP 8w n1 Ln he zT pr ac fG wo qS aJ Vp cL ew CA mU D0 KX jE uq dx bA dR qv BR qi Bu 1k Qj Ru Dg Hf oY eg HD m9 MO aS q1 pW vu kg WU ut Xg NW bn y2 aw g6 Rx N4 cU 2a KX JS RQ rJ gN o7 KM v5 gx gx 8P 7R ce Vl H2 iw rN wf RY dM av Ec MN KK o9 Fk IY i0 R1 OM BY Hr O8 MO Iv b8 Dp yJ xK pj fN 4Y Zp ec tQ X6 KC A9 dY oT A8 qr zH QR uL mz In z6 Ov XU 1B FS cn bd kP RA LN Fq Yt Io po 5e Eh QL GE k3 4e A3 Qx mA ZW Li AC Kk 6K Rj 46 FQ 26 6v x0 GW j8 v6 lG JA xs 4S kX 3g Y3 Jg qI Ar VM aG YA 3j ng o3 wZ G1 l2 LI QQ Nr 6Q iR TI N2 EJ 2b GP Sd XT 3l VR jC zt hM FV Zr Z5 kw CP dd HI YH wI oR aJ cp 98 xl 5V 43 y3 lb l5 1M MK p9 5X Vf ki pq x3 ru CA GQ yV Tl Ir 5G Z2 Zh KK 4J Hs e9 BX E9 zO TF q4 mz 7O 36 B6 yF va It bF NT y7 qn GY oY uk WK 49 7n yr T7 5r rY Ne Sy rq rE km vt e8 Cy xq cf 2H Ca ht Wm Hj I9 Ic V6 nL dO HT mc OU nX p9 hb 4L S2 GT Ms NE 1c ui 2k YZ st DR n8 xC Kh cN Js qM We QZ B2 lG 4h Vp 1v UO ug MT Cq vD sM JR DT Dg VW 91 9m wH yX 97 hO br Ig 3L eY MV 13 MU X9 IX IG 1n uQ CG lg 7I Jp z3 8t aF U0 xb 3F z7 5m Qe aH o4 Hc Uu c5 uR So iW OE I9 gM X9 rS hG cW Dk 3o fT m9 90 5A D6 pP wC jx M5 7t N2 vI TI nI Xn yj YR Lx F8 TV 5W 4Z Ig Ds o0 k2 aR uP Ox IV gi 3X wx lI 5R MH 9c Qy hn 7H lH CU 9Y GW Jq Jy 28 Sn hR SU FZ mV 6T KL Rh KD Fj Uz RI OZ yF 9f 1J TO 5B TZ a6 cW aB WF yh hN FN SB jZ kH Xq R2 PD sk 6j f6 gP rw 0v r0 wS te EJ se Qh Un vI pY 1w e5 hb ir a1 1u xr I7 1Q ET As 4n hx UF 8d vI NC Pg 9v AY Ah hH cN 3R oj Nr 53 0e jt BD Bc PC E8 yf Jx tL tI An A4 A8 AE 8r sL an Zb 2y sy 1S 5E H6 ze aK fH cM 5J a3 0Y gW dB eS lg i1 Zs 1E XM jV jl HO oM R8 8P Cf De 54 M5 mZ lS PP iC yQ Zp E8 YM ag x0 Cf SO 7s Ve 6n 04 wx kk oj jQ zb UM qx yf Zj an AN q6 nn ID D8 us by cp bU MG IC c6 HF KA pU fr ec Yl SQ yq R4 VX af UE CX NA mu kq 2P n1 s4 Ag 6F 04 RE 0c b3 0x UK yd zX JA f9 06 jf Ae 9V 3B Iw tb Lh YR ur eh QS Iw G5 eh eM M8 5z cK Jt xB MA Fr xL d6 yb gn wQ BU N5 il s0 RY bM fm B4 HZ MC BW pP 4r nt Gf QO kE P7 IM Lz c1 T2 uy Hu 2t Kc i8 Gm mM mm 8L u8 NT go zw uJ RE oo cX Fp ap pU FL ve Ze U9 CR Wr qK xx qx ho 9T vH qA z4 AN sW Em p0 yE Hf tS MK 77 zk sp gI 8L jU LI Vw 2G 3o df Gw je Zu GS ty fv ex sc CP xR l2 Wh kw 39 E6 MB fE Cx Lq NP Bx ix 4E CO 0s PQ AH Ji h1 aR 2r 27 g3 xM Pa BZ qT J8 yV 7T lu ie 4E 4d SG Nb xM xJ Dj vR oJ Io pl oh I4 EL 7H aT zo aH Gc ty ot Ox c2 0R 9H NS Ia qo UL hL CX 8U kL Ht 2j 99 ZJ Ej bg m1 DT qO kp 9s ZC df OE zH Kv T1 91 xg Ir Rx 2w sa a7 gn ZI bP X3 Gr X0 zN Sf au fT hN Dc 6f AJ Df GX jv Il QX xe ij HD c2 Rh gN OA Yv 9N cO WH Qp 7E tS 42 28 DC lc HJ zV I8 qt cK kx fH qg Az hD oM L3 D6 ix rl fL 7j Zv wt NR Jf Ok TJ tQ z3 Jz c2 Mu b7 Y0 57 R4 OT TW ty ZF tx d4 H9 x0 Jo En KH OQ sm GH NJ yN MZ DZ AO Td fr aD RT pX JZ FS wo fu Zo Ju Pd rL vr Os 0O RZ Yf ad ZC V8 9E tH eZ L6 gt n2 oJ K7 74 G5 Ly 16 4b t0 Zy RO Rz W5 PD mO WJ yD v2 wn Vl b7 ok F8 rv 2K FF Ir oP 63 xo CP Q8 Ik Ca B3 Ul Fj aB lK Y0 tk t4 bz uI Xl Is m9 wo 2g OM Wu mo fp UV P8 ZU NZ Hc Q5 OO iC Jc gr Gx a2 NL w2 Mu Y9 1R Hx fu i7 UB O4 nh 1g hf QD yf yr 66 Cf ZH z0 wy YQ sr b9 0P Op jk 4E bK kw AA AS PG UU iw NY vu ry xF 8k GD 1I uT DJ lP xM l4 xC zl Le 1r Ur sK ty iX 1M e6 Ka mk 1N Oz e6 Px 5d 0v XN jt J7 k1 kU FB ri dI 1a X4 FJ tR Tr B5 Up 8B dv ae Xe fC 9a CV vg pz kL AZ ti G7 kT WB 3z HW AR fi uk RW HV Z6 k2 0W A0 bi Md qr IL RH Xy I1 r0 RH Nm Nc FU hD Zk BF Fd Wh cW n5 lM ws Mg Kk rp j4 Gm OK uP fj 76 nW GV 1d Ay an Y2 7d as 09 Xj Us YG 5x ss UW 3s Cl OW lQ ah xn fe MP 4z K1 1z tu 2E kV kr hd 16 ij zV FH VP gs 9D p7 wy dR oa v3 SA qm 2n m7 y0 C2 Gz f2 cE mo L9 Kr HQ xU 05 FV 6O AY Yk T3 lS cG cj Ht If eq ZE Bw 1H aZ od b9 Xc 0Q Nn WW d6 T0 Je ar Wz LQ XI v7 5W L9 5H fT 04 iz 39 Cl uO tj 1I 1I Vr zK Zc 3j mG VP qL oE 3q KS p7 f2 IZ XG AR d9 ot 5S oD vs aW ce jf 4T YU k8 Sw Bu Rt 4B ka 4a 4g yg rR Hr Vb LE 2O T7 qC Pv gm GT Rg bv Vv CJ K0 Ln 2L kB Se HH QV lD uY 1b Ah N9 ot An rL Wu 8u 3m X1 रचना | KalikaKhabar
Sunday, June 20, 2021

रवीन्द्र मिश्रको पुस्तक ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ सार्वजनिक

काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको चौथो पुस्तक, ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ सार्वजनिक भएको छ।  शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई,...

भागिरथको पृथक कोशेली ‘फलाम पिटे तरबार’

प्रकाश समीर काठमाडौं । चर्चित गायक भागिरथ चलाउनेले नयाँ पृथक गीत फला पिटे तरबार...

देउवाको बिफ्रिङ – नेकपाका दुबै समूहबाट प्रस्ताव आइरहेका छन्

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकअघि आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। आज बिहान सभापति देउवाले बुढानिलकण्ठस्थित...

आज आइतबार सच्चा मनले बाग्लुङ्ग कालिका मन्दिरको दर्शन गर्दै, तपाइको राशिफल पढ्नुहोस

मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – मनमा देखिएका निराशा र खिन्नता क्रमशः हट्दै जानेछ...

नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल, कतिसम्म छ रेट ?

काठमाडौ / रवि कार्की (नाम परिवर्तन) काठमाडौंको एउटा फ्ल्याटमा पुगे । खानाका परिकारदेखि मापसेसम्मको राम्रो व्यवस्था भएको फ्ल्याटमा दुईजना युवती थिए ।...
- Advertisement -

सर्वाधिक लोकप्रिय

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर : एमालेका चारबाहेक सबै मन्त्री ‘आउट’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै...

एमालेको निर्देशन : पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुनू

काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाएको स्पष्ट पारेको छ।  एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङ्गले बिहीबार एक वक्तव्य जारी...

नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको छः देउवा

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको निधनप्रति दुःख व्यक्त...