कस्ता गाडिहरु अमेरिकामा चलाउन पाइदैन!

रोचक

२०७४ माघ १५
कालिकाखबर।

यदि तपाईं अमेरिकामा बस्नुहुन्छ भने सोच, बिचार गरेरमात्र गाडी किन्नुहोस किन भने कुनै कुनै साधानहरु केही समय पछि यहाँ चल्दैन !

`If you live in USA and you want to buy new car, you sjould check your choice carefully, because there is a long list of forbidden vehicles in the country.´

फोटो पिक्चर: केही समयपछि अमेरिकामा नचल्ने मोटरहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *